• PlaatsEde
  • OpdrachtgeverVereniging tot Oprichting en Instandhouding van Hervormde scholen te Ede
  • ArchitectJorissen Simonetti architecten
  • Bouwtijd12 maanden

Het ontwerp

De Veldhuizerschool is een nieuwe school die, onder andere door de metselstenen en de grote dakoverstekken, architectonisch goed aansluit bij de omliggende bebouwing. Door de kozijngrootte te variëren en de kozijnen speels in de gevels te plaatsen, krijgt het schoolgebouw een dynamisch karakter.

Ter plaatse van het multifunctionele hart van het gebouw zijn grote vliesgevels aangebracht die zorgen voor een prachtige lichtinval en mooie zichtlijnen. Deze transparantie sluit goed aan bij de onderwijsvisie van de school. Begin juni is de sloop van het oude schoolgebouw begonnen. Geen muffe lokalen meer, een school zonder gasaansluiting en 80% minder energieverbruik. Een school die door de kinderen zelf warm gehouden wordt. Het raam kan open, maar het is niet nodig. De nieuwe school is volledig energiezuinig en toch comfortabel. Het is buiten koud en het waait hard. Dan heb je naast een wollen jas ook een windjack nodig, want anders waait de wind er zo doorheen.

Dat is het principe bij de Veldhuizerschool: een zeer goede isolatie met een dikte van 30 à 40 cm, in combinatie met een luchtdichting aan de binnenzijde van de gevels en daken. Wat je aan energie kan behouden is immers het eerste verdiend. De school heeft geen vloerverwarming en geen radiatoren en zelfs geen gasaansluiting. Met passieve warmte uit de bodem wordt de school ‘s morgens vroeg op temperatuur gebracht. Daarna leveren de kinderen in het lokaal voldoende warmte om het behaaglijk te houden. ‘s Zomers zorgt het systeem voor koeling. Wetenschappelijk is aangetoond dat frisse lokalen betere werk- en leerprestaties opleveren. In het nieuwe gebouw is de hoeveelheid frisse lucht daarom anderhalf keer meer dan de eis van het bouwbesluit. Hoe meer kinderen in een lokaal, hoe groter de noodzakelijke ventilatie in het lokaal. Het klimaatsysteem meet het CO2- gehalte en stuurt het ventilatiegehalte. De temperatuur kan ook door de leerkracht ingesteld worden. Zo ontstaat een stabiel binnenklimaat. Op primaire energie wordt 80% bespaard ten opzichte van een vergelijkbaar nieuw gebouw dat uitsluitend aan de eisen van het bouwbesluit voldoet.